Contact/ openingstijden en privacy verklaring

Beautysalon Aline
Beemdgras 43
2804 NS  Gouda
Telefoonnummer: 06 45023166
email: beautysalonaline@gmail.com

Ik heb ook nog een facebook en Instagram account deze kunt u ook bekijken.
Ik maak ook video’s op you tube mijn account  is Aline Teekens-Rabouw.

Facebook_logo_square

KvK:  50689649
btw: 1740.57.180.B.01

Mijn openingstijden zijn:
Maandag 
8:30 – 18:00 uur

Woensdag
8:30 – 18:00 uur

Vrijdag
8:30 – 18:00 uur

Betreft; Privacyverklaring

Beautysalon Aline, gevestigd aan Beemdgras 43 te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beautysalon Aline
T.n.v. Aline Teekens-Rabouw
Beemdgras 43
2804 NS Gouda
+31 (0)6 45023166
https://www.beautysalonaline.nl

Aline Teekens-Rabouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Beautysalon Aline Hij/zij is te bereiken via aline@beautysalonaline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beautysalon Aline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Beautysalon Aline verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid i.v.m. mogelijke bijwerkingen op producten die worden gebruikt in de salon
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Eventuele kinderen die jonger zijn dan 16 jaar hebben toestemming nodig van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail; aline@beautysalonaline.nl of telefonisch; 06 45023166, dan verwijderen wij deze informatie op uw verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beautysalon Aline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, product informatie, aankomende acties en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals bij het maken of wijzigen van een afspraak
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Beautysalon Aline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Beautysalon Aline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautysalon Aline) tussen zit.

Beautysalon Aline gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hieronder worden de verschillende systemen benoemd die worden gebruikt voor het onderhouden van een goede relatie met u en voor het goed kunnen functioneren van mijn bedrijf.

De categorieen zijn onderverdeelt in het programma, waarom het wordt gebruikt en wat het belang is.

Programma: Waarom: Belang:
Mailchimp Versturen van mailingen klantbinding en informatie voorziening
Salonized Boekhoud programma Sturen van afspraak bevestiging, facturen en verwerken van boekhouding
Google mail (gmail) Vragen beantwoorden en afspraken wijzigen correct afhandelen van vragen en afstemmen van afspraak wijzigingen
Whatsapp Vragen beantwoorden en afspraken wijzigen correct afhandelen van vragen en afstemmen van afspraak wijzigingen
Instagram aanbiedingen en informatie voorziening klantbinding en informatie voorziening
Facebook aanbiedingen en informatie voorziening klantbinding en informatie voorziening
Website aanbiedingen en informatie voorziening klantbinding en informatie voorziening

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beautysalon Aline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bewaartermijn reden
Personalia 7 jaar Wettelijke verplichting
Adres Zolang van toepassing Zodat wij u kunnen bereiken
Telefoonnummer Zolang van toepassing Zodat wij u kunnen bereiken

Delen van persoonsgegevens met derden

Beautysalon Aline deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Beautysalon Aline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Beautysalon Aline uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beautysalon Aline gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel wordt er gebruik gemaakt van anti hack systemen waardoor het mogelijk is dat er op tijdelijke basis een ip adres wordt geregistreerd bij misbruik van de site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u deels zelf doen bij het ontvangen van een mailing verstuurd met mailchimp of via een schriftelijk verzoek. Zie voor contact gegevens de aanhef van deze verklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar aline@beautysalonaline.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Beautysalon Aline zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beautysalon Aline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beautysalon Aline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op  aline@beautysalonaline.nl

Gediplomeerd Schoonheidsspecialist aangesloten bij ANBOS